1. Zainstaluj na komputerze DirectUSB. Do pobrania stąd: DirectUSB


2. Pobierz plik firmware o rozszerzeniu .ELF np. stąd:  SJ7 FIRMWARE 1.21 ( Aktualnie FW ver1.21)


3. Wyłącz kamerę oraz wyciągnij z niej akumulator.


4. Naciśnij i trzymaj przycisk "USTAWIEŃ", trzymając przycisk podłącz kamerkę do komputera za pomocą przewodu USB oraz naciśnij dodatkowo przycisk WŁĄCZi zwolnij oba przyciski. Kamera powinna zostać wykryta na komputerze.


5.Uruchom program DirectUSB.


6. Wybierz z listy Board model: a12evk, następnie przejdź do zakładki "Download". Zaznacz pole Firmware programming i kliknij w przycisk "Choose" i wskaż plik .ELF z oprogramowaniem.


7.Naciśnij przycisk "Connect". W polu Status powinna się pojawić informacja o wykryciu urządzenia AMBA w ilości 1.
8.Naciśnij przycisk "Download".


9.Rozpocznie się proces programowania. Kamera powinna się w tym czasie uruchomić dwa razy z białym ekranem. Po zakończeniu programowania kamera się uruchomi z białym ekranem, a w polu Status będzie informacja o zakończeniu programowania:
10.Teraz możesz bezpiecznie odłączyć kamerę od komputera. Wsadź akumulator i uruchom ją. Po 15 sekundach od uruchomienia kamera powinna się sama zresetować dokańczając aktualizacje oprogramowania.