W opcjach Video, możesz znaleźć funkcję nazwaną "Nagrywanie W Pętli" (ang. Loop Recording). Dzieli ona zapisywany materiał na części , aby lepiej nim zarządzać. Jest to szczególnie przydatne przy nagrywaniu długich video, jak w przypadku wykorzystywania kamery jako rejestratora jazdy. Można to porównać do funkcji auto-zapisu.


Jeżeli nie chcesz mieć video podzielonego na części – wyłącz tę opcję.


W opcjach Foto, możesz znaleźć funkcję nazwaną "Photo Lapse". Włączona wykonuje ona serię zdjęć w równych odstępach czasu. Jeżeli włączyłeś ją przez przypadek, możesz deaktywować ją w dowolnej chwili.